Landschapsinrichting openbare ruimte

Landschapsinrichting openbare ruimte is een vakgebied waarbij vrijwel altijd gezocht moet worden naar compromissen. De wensen van bewoners, politiek en ondernemers liggen lang niet altijd op één lijn. De wijze waarop de natuur daar op een waardevolle manier deel van kan uitmaken verdwijnt dan al snel naar de achtergrond. Bij BTL advies is landschapsinrichting openbare ruimte één van de specialisaties. Daardoor lukt het vrijwel altijd om oplossingen te bedenken die voor iedereen acceptabel zijn. Dat kan doordat er bij BTL advies vakkennis is van ecologie, waterbeheer, de bodem en landschapsarchitectuur. Dat leidt tot breed gedragen ontwerpen.

landschapsinrichting openbare ruimte

Duurzame oplossingen voor de woon- en werkomgeving

Landschapsinrichting openbare ruimte gaat over oplossingen die tientallen jaren stand moeten houden. Bij dergelijke duurzame oplossingen kun je niet over één nacht ijs gaan. Daarom wordt eerst een schets gemaakt waarin de grote lijnen van een gebied vorm krijgen. Als daarover consensus is bereikt met alle betrokkenen wordt er gezocht naar een goede invulling. Aspecten als een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en levensloopbestendigheid worden ook meegenomen. Want de vergrijzing vraagt om specifieke aanpassingen bij de invulling. Senioren willen graag in een groene omgeving wandelen, maar dat kan alleen als de wandelpaden niet te avontuurlijk zijn en met op gepaste afstanden bankjes worden ingericht.

Het verkeer en de landschapsinrichting openbare ruimte

Een boeiend maar ook lastig aspect bij landschapsinrichting openbare ruimte is de inpassing van de verkeersinfrastructuur. Vanuit gebruikersperspectief moeten de wegen en kanalen aan specifieke eisen voldoen. Het is soms een flinke uitdaging om die in te passen in het bestaande landschap, zonder de kwaliteiten van de natuur aan te tasten. Door te redeneren vanuit de kansen die vanuit het landschap worden geboden lukt het vaak om oplossingen te realiseren waar alle betrokkenen een goed gevoel bij hebben.